Kluijver Lonen

Diensten

We berekenen de lonen voor u en houden rekening met uw wensen.

We leveren daarbij niet alleen de berekeningen maar u ziet ook regelmatig ons gezicht want we gaan voor het contact met u omdat er zoveel over personeel te zeggen is.

Wij optimaliseren de uitwisseling van diverse gegevens tussen uw salarisadministratie en uw financiële administratie. De controle van de post salarissen door uw accountant (of de Belastingdienst) verloopt daardoor sneller en dus voordeliger.
Ziet u ook zo op tegen functioneringsgesprekken? Mogen wij het voor u voorbereiden zodat het voor u en het personeel iets wordt om naar uit te zien? En het dan ook effect heeft op uw bedrijfsvoering! Want goede functiebeschrijvingen doet personeel beter functioneren. Een ieder op de juiste plaats.

Ook bij plotselinge ziekte / extra werkzaamheden / wegwerken van achterstanden helpen wij u verder met ondersteuning.

We praten met u over het opzetten van een loongebouw (of geeft u uw personeelslid pas een verhoging als uw werknemer het weer tijd vindt?)

Door onze kennis van diverse software-pakketten kunnen we u helpen met het wegwerken van achterstanden bij ziekte en vertrek van uw loonadministrateur.

We adviseren over verzuimverzekeringen, arbodienstverlening enz.

We stellen de goede arbeidsovereenkomsten voor u op, compleet met bedingen die uw belangen beschermen (onwetendheid van de werknemer redt vaak de werkgever, beter is om het er niet op aan te laten komen en het direct aan het begin van de arbeidsrelatie goed te regelen).